Svenska Klubben i Helsingfors

Mauritzgatan 6
00170 Helsingfors

 

 
 

Restaurangen är öppen enligt beställning, tel 020-7879730 www.svenskaklubben-helsinki.fi

e-post: svenskaklubben@therongroup.fi

Klubbvåningen i tredje våningen omfattar Matsalen, Läsesalen och Klubbkansliet.

 

 

Styrelse och funktionärer

Personer i bild, översta raden från vänster, disponent Jockum Andersin, styrelsemedlem Erik Wikström, sekreterare Peter Edgren. Mellersta raden från vänster, blivande intendent (Februari 2024) Henri Hirvenoja,  styrelsemedlem & klubbhövding Henrik Creutz och  styrelsemedlem Gustav Adlercreutz. Raden längst fram från vänster, vice ordförande & nordiskt sändebud Magnus von Knorring, ordförande Henrik Hultin och styrelsemedlem & intendent Veikko Kantola. Frånvarande från fotograferingen, styrelsemedlem & ekonom Carolus Reincke.

Styrelse

Ekon.lic. Henrik Hultin, ordförande

Ekon.mag. Magnus von Knorring, vice ordförande

Jur.kand. Gustav Adlercreutz

Pol.mag. Henrik Creutz

Regeringsrådet Veikko Kantola

Portföljförvaltare Carolus Reincke

Ekon.mag. Erik Wikström


Funktionärer

Sekreterare: Peter Edgren (050 381 1483, peter.edgren@valtiokonttori.fi)

Klubbhövding: Henrik Creutz (040 514 7475, henrik.creutz@malmgard.fi)

Ekonom och registrator: Carolus Reincke (050 355 4540, reinckecarolus@gmail.com)

Nordiskt sändebud: Magnus von Knorring (0400 5050 265, magnus.von.knorring@fondita.fi )

Disponent: Jockum Andersin (040 500 1056)

Intendent: Veikko Kantola (040 779 8823)

Utensilieansvarig: Peter Edgren

Meddelanden, ansvarig redaktör: Henrik Creutz

 

Årsavgiften är 170 euro, inskrivingsavgiften 200 euro.

Anmälningar om adressförändringar görs till info@navigatorpartners.fi eller registratorn