Kom ihåg förhandsanmälan till klubbhövdingen

Aktuell information om programmen finns här på Klubbens hemsida och på Facebook. Följ även med annonseringen i HBL.

Program

Klubbafton hålls varje onsdag klockan 18.00. Måltiderna börjar ca klockan 19.00. Klubbafton med program hålls i regel varje onsdag; härom meddelas genom annons i Hufvudstadsbladet förgående måndag. Flugans vänner sammanträder tredje fredagen varje månad.

Vid klubbafton utan program börjar måltiden klockan 18.00.

Middagen består av smörgårdsbord med förrätt, varmrätt och kaffe/te.

 

Onsdag
13.12
18:00

Förvaltningsmöte

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Lördag
16.12
13:00

Lucialunch

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen senast 13 december. Pris 60€.
Onsdag
10.1
18:00

Snaps, öl, korv i klubbhuset tillsammans med MM

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen senast den 5 januari.
Onsdag
17.1
18:00

Klubbafton med Torbjörn Kevin

Tidigare chefredaktör Torbjörn Kevin talar under rubriken ”Läget inför presidentvalet”. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Fredag
19.1
13:00

Flugans vänner sammankommer till lunch kl.13.00

Mångårige ambassadören i Washington Jukka Valtasaari talar under rubriken ”Trump och den amerikanska drömmen?”. Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 17 januari.
Onsdag
24.1
18:00

Klubbafton med Genealsekreterare Micaela Röman

Genealsekreterare Micaela Röman från Pohjola-Norden rf talar under rubriken ”Pohjola-Norden – 100 år av nordiskt brobyggande”. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
31.1
17:30

Besök på Hotel Maria & Klubbafton

Vi bekantar oss med vår nya granne Hotel Maria. Träff vid hotellets ingång Mariegatan 23 kl.17.30. Middag på Klubben kl. 19.00. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
7.2
18:00

Stor bliniafton med surpris

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
14.2
22:22

Klubbafton med Brigadkommendör Jyri Kopare

Brigadkommendör Jyri Kopare från Nylands Brigad talar under rubriken ”Nylands brigad och Nato”. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Fredag
16.2
13:00

Flugans vänner sammankommer till lunch kl.13.00

Verkställande direktör, klubbroder Carl Pettersson från ELO talar under rubriken ”Vårt pensionssystem under lupp”. Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 14 februari.