Medlemssidor

Välkommen till Svenska Klubbens medlemssidor. Dessa sidor är för Klubbens medlemmar. Inloggning sker med de koder Du blivit given på klubbafton. 

Medlem kan även kontakta klubbhövding per e-post henrik.creutz@malmgard.fi för att få koderna.

 

Besök Klubben på Facebook